1,5 mln zł wsparcia na pierwszy pilotażowy projekt skierowany do 30 osób z obszarów objętych rewitalizacją. Projekt adresowany jest do osób niedostosowanych do rynku pracy.

Ogłoszono pierwsze przetargi w obszarach rewitalizowanych. Jednak rewitalizacja, to nie tylko inwestycje twarde, ale przede wszystkim działania społeczne w tym promujące przedsiębiorczość. Dzięki dotacjom pozyskiwanym przez Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ przez najbliższe lata mieszkańcy z terenów rewitalizowanych będą mogli ubiegać się o środki na rozpoczęcie działalności. To droga do ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, kobiety powracające na rynek pracy. Wszystkie wymienione grupy będą mogły ubiegać się o bezzwrotną pomoc w wysokości 25 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji lub zostały z niego przesiedlone. Pomoc nie ograniczy się do pieniędzy. Osoby zamierzające rozpocząć własną działalność będą objęte opieką, uzyskają możliwość szkolenia się. Przez pierwszy rok możliwe będzie też finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie.

- Zadaniem samorządu jest pomaganie grupom społecznym w najtrudniejszej sytuacji, w tym ludziom niedostosowanym do rynku pracy. Do nich adresujemy ten projekt - mówi Piotr Bors, dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ.