W łódzkim magistracie zaprezentowano projekt ustawy „antydopalaczowej", przygotowanej na polecenie prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej przez prawników Urzędu Miasta Łodzi.

Kompleksowy projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii skonsultowany został z policją, prokuraturą, sanepidem.

- Nie doczekaliśmy się takiego projektu ze strony Sejmu RP. Dlatego postanowiliśmy przedstawić go sami. Staraliśmy się uzyskać szeroką akceptację dla tej propozycji. Teraz zwracam się do posłów Ziemi Łódzkiej, ale nie tylko, by niezależnie od przynależności partyjnej poparli nasz projekt. 15 podpisów posłów może spowodować, iż ta ustawa przejdzie szybką ścieżką legislacyjną przez Sejm, Senat i trafi do Prezydenta RP - mówiła prezydent Hanna Zdanowska. Dzisiaj projekt zostanie rozesłany do wszystkich biur poselskich posłów Ziemi Łódzkiej.

Celem projektowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest zmiana obecnej sytuacji, w której osoby sprowadzające do kraju oraz organizujące i uczestniczące w handlu tzw. dopalaczami (tj. środkami zastępczymi i nowymi środkami psychoaktywnymi) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za organizowanie działalności wywołującej stałe zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, oferując w sklepach wolny dostęp do substancji psychoaktywnych także osobom małoletnim, nieświadomym szkodliwości tzw. dopalaczy.