Jak będzie rozwijać się Łódź? Powstaje nowa strategia rozwoju gospodarczego miasta i promocji jego potencjału inwestycyjnego. Podsumowane zostaną też pozytywne zmiany, jakie zaszły w Łodzi.

30 lipca została oficjalnie zainaugurowana współpraca między Urzędem Miasta Łodzi a globalną firmą doradczą Deloitte. Jej celem jest przygotowanie analiz dotyczących programu rozwoju gospodarczego Miasta i promocji jego potencjału inwestycyjnego.

Przygotowywane przez firmę Deloitte opracowania będą dotyczyły istotnych obszarów funkcjonowania Miasta z punktu widzenia planowania jego dalszego rozwoju gospodarczego. Ich celem będzie analiza potencjału gospodarczego Łodzi w kontekście zmian zachodzących w Polsce, Europie i na świecie, a także prezentacja perspektyw dalszego rozwoju Łodzi i prognoz dotyczących jej miejsca na gospodarczej mapie Polski w nadchodzących latach.

Raporty odpowiedzą między innymi na pytanie, jaki wpływ na zwiększenie atrakcyjności i rozwój Miasta będą miały dwa sztandarowe łódzkie przedsięwzięcia: szeroko zakrojona rewitalizacja obszarowa oraz EXPO 2024 Horticultural - w tym zarówno towarzyszące przygotowaniom do wydarzenia projekty infrastrukturalne, jak i sam fakt jego organizacji wydarzenia właśnie w Łodzi.

Celem raportu będzie także przeanalizowanie szans na „rozbudzenie” ciągle jeszcze niewykorzystanego w pełni potencjału drzemiącego w Łodzi: od centralnego położenia w bezpośredniej bliskości Warszawy (koncepcja Duopolis) po potencjał łódzkiego rynku pracy i łódzkich uczelni w kontekście przewidywanych kierunków rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Program dalszego rozwoju ma być zarazem podsumowaniem pozytywnych zmian, które zaszły w Łodzi w ciągu ostatnich lat, jak i analizą potencjalnych, nowych możliwości dla Miasta.