Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została przyjęta, mimo że ZMP od początku uznał taką zmianę za niekonstytucyjną. Co jest teraz ważne dla miast?

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została przyjęta, mimo że ZMP od początku uznał taką zmianę za niekonstytucyjną. W świetle bowiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 roku, każde odgórne wywłaszczenie gmin będzie niekonstytucyjne, zwłaszcza że nie następuje na cel publiczny. Mimo protestów od nowego roku użytkownicy wieczyści stają się właścicielami gruntu pod swoimi mieszkaniami. Zapłacą za to w ratach albo z góry, z ulgą. Warto podkreślić, że Związkowi udało się w procesie legislacyjnym doprowadzić do kilku zasadniczych zmian, które złagodziły przepisy.

Co z wprowadzonych przepisów jest ważne dla urzędów samorządowych?

Po pierwsze - wynika z nich konieczność zintensyfikowania prac związanych z przeszacowaniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i otwarcia procedury do 31 grudnia br. W stosunku do tych nieruchomości, do których zostanie rozpoczęta procedura zmiany wysokości opłat do końca tego roku, będzie można także w przyszłości ją zmieniać. Jeżeli w stosunku do jakiejś, np. niezmienianej od 10-20 lat opłaty, nie zostanie ona otworzona, to od 1 stycznia 2019 r. będzie obowiązywała stara, niska opłata i to ona będzie podstawą do udzielania ulg, wcześniejszej spłaty itd. Nie będzie można jej potem zwiększyć, bowiem to ona będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dlatego tak ważne jest, aby już dzisiaj otwierać procedury przeszacowania opłat.

Po drugie – zwrócić trzeba uwagę na okres 12 miesięcy na wydanie zaświadczeń o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności. To jest krótki czas i dlatego warto starannie zaplanować proces postępowania. Najpierw najprostsze, potem bardziej skomplikowane sprawy lub odwrotnie. Trzeba będzie rozsądnie rozłożyć swój potencjał na całe 12 miesięcy, aby dotrzymać tego terminu (przypominamy, że pierwotnie miało to być zaledwie 6 miesięcy – dzięki interwencji ZMP udało się go wydłużyć).

Po trzecie – warto wiedzieć, o czym przedstawiciele resortu mówili już wielokrotnie, że przekształcenie użytkowania we własność ma objąć również inne nieruchomości, takie jak garaże, ogródki działkowe, tereny kościelne, spółdzielnie mieszkaniowe, tereny na działalność gospodarczą itp. Dlatego niewykluczone jest, że już niedługo nastąpi „druga runda”. W związku z tym wskazujemy już dziś, że warto zaplanować przeszacowanie opłat dotyczące też tych gruntów i nieruchomości. Szczególnie, że skala dochodów JST z tytułu użytkowania wieczystego od mieszkań jest kilkakrotnie niższa niż ta od nieruchomości wykorzystywanych na cele gospodarcze. To będą już miliardy zł.

(MW, JP)