Osiem miast otrzymało w tym roku tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Kongresu Miast Polskich w Wałbrzychu.

Osiem miast otrzymało w tym roku tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w 2. edycji konkursu zorganizowanego przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Kapituła 2. Ogólnopolskiego Konkursu Miast wyłoniła zwycięzców spośród 33 miast, które nadesłały swoje aplikacje do konkursu. Zdecydowano o niestopniowaniu miejsc, jednak przyznano nagrodę główną - Grand Prix.

Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią 2016

Grand Prix - Gdańsk - za dbałość o rozwój i mądre gospodarowanie przestrzenią

Laureaci:

Miasta na prawach powiatu:

Bytom - za wszechstronne działania na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w których rewitalizacja, w szczególności zdegradowanych terenów pokopalnianych, odgrywa kluczową rolę w dążeniu do poprawy jakości życia w mieście

Gdynia - za równoważenie rozwoju przestrzennego i skoncentrowanie najważniejszych działań rewitalizacyjnych w miejscach najbardziej społecznie pożądanych

Rybnik - za włączenie rewitalizacji w nurt przemyślanej polityki przestrzennej miasta, a także za ożywienie śródmieścia, dzięki czemu stało się ono przyjazną dla mieszkańców przestrzenią publiczną

Miasta powiatowe:

Bolesławiec - za szczególną dbałość o rozwój przestrzeni miasta, w tym o zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego poprzez skuteczne działania rewitalizacyjne, a także za wdrożenie systemu informacji przestrzennej, który pozwala mieszkańcom aktywnie współdecydować o przestrzeni miasta

Ełk - za optymalny rozwój przestrzenny miasta, a także racjonalne wykorzystanie rewitalizacji do tworzenia wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców, turystów i inwestorów

Oświęcim - za prowadzenie konsekwentnej i rozważnej polityki przestrzennej, skuteczne działania rewitalizacyjne, które przyczyniają się do poprawy jakości przestrzeni publicznych oraz wspomagają zmianę wizerunku miasta w oczach turystów

Gminy miejskie:

Aleksandrów Łódzki - za rozwój przestrzenny miasta, dzięki któremu stale wzrasta komfort życia mieszkańców, a poprzez udane rewitalizacje poprawia się jakość miejskich przestrzeni publicznych

Zasadniczy cel konkursu to Identyfikacja i promocja miast dbających o zasadę zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią, a także kreowanie pozytywnego wizerunku władz samorządowych dbających o zrównoważone planowanie rozwoju przestrzennego. Organizatorom zależy również na wzmocnieniu profesjonalizmu i podniesieniu kompetencji administracji w zakresie zarządzania przestrzenią miast, podniesieniu rangi problematyki gospodarowania przestrzenią w zarządzaniu miastami oraz promowaniu planowania i zarządzania przestrzenią z szerokim udziałem społecznym.

Ważną funkcją konkursu jest pomoc w wymianie doświadczeń pomiędzy miastami na temat metod zrównoważonego gospodarowania przestrzenią.

(epe)