Każdy mieszkaniec Leszna, który ukończy 100 lat otrzymuje od samorządu 1000 zł. Program nosi nazwę Senior 100. Rocznie korzysta z niego kilkanaście osób, głównie panie.

Każdy mieszkaniec Leszna, który ukończy 100 lat otrzymuje od samorządu 1000 zł. Program nosi nazwę Senior 100. Rocznie korzysta z niego kilkanaście osób, głównie panie.

Takie wsparcie finansowe jest przyznawane przez miasto od roku 1990, czyli od reformy samorządowej. Program nosi nazwę Senior 100 i na minionej sesji został oficjalnie zatwierdzony przez radnych Leszna. Dla budżetu miasta to niewielki wydatek - rocznie nie więcej niż 14.000 zł, a dla stulatków to duża pomoc.

Seniorzy bardzo sobie chwalą i doceniają świadczenie, jakie otrzymują od miasta. Warunkiem jego przyznania jest zamieszkiwanie w Lesznie przez co najmniej 10 lat lub przez 5 ostatnich lat. Senior 100 przysługuje także tym mieszkańcom Leszna, którzy czasowo przebywają w innej miejscowości, gdzie mają zapewnioną stałą opiekę i nie otrzymują podobnego świadczenia od innej gminy. Co ważne 1000 zł po raz pierwszy dostaje się na setne urodziny, a potem na każde kolejne - 101, 102, 103 i tak dalej. Jak informuje Anna Szymaniak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2019 w Lesznie będzie 14 osób mających 100 i więcej lat. W tym gronie będzie tylko jeden pan, którego setne urodziny przypadają w grudniu. Dwie najstarsze mieszkanki Leszna w tym roku obchodzić będą 106 lat.

Podczas sesji pojawiła się też inicjatywa, aby świadczeniem Senior 100 objąć już te osoby, które ukończyły 90 lat.