Aktualizacja - 5 kwietnia Wojewoda Mazowiecki opublikował protokół z referendum w Legionowie. I wydał w tej sprawie oświadczenie.

Oświadczenie Wojewody w sprawie publikacji protokołu po referendum w Legionowie

Dopiero po 10 dniach od legionowskiego referendum gminnego Wojewoda Mazowiecki opublikował protokół z głosowania. Zgodnie z prawem powinien był to zrobić niezwłocznie.

Powodem odmowy publikacji ma być niespełnienie wymogów. Jak informuje Przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Referendum w Legionowie, przepisy te nie dotyczą protokołu z referendum lokalnego, lecz aktów normatywnych. Co więcej - protokoły z referendów w innych województwach są publikowane bez zwłoki.

Zgodnie z przepisami ustawy o referendum lokalnym niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyniku referendum terytorialna komisja podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik referendum poprzez wywieszenie w swojej siedzibie jednego z egzemplarzy tego protokołu. Wojewoda niezwłocznie ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym protokół wyniku referendum otrzymany od terytorialnej komisji.

Wojewoda jednak wymagał od Miejskiej Komisji przesłanie dokumentu w formie elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym Komisji. Podpisem, którego Komisja nie ma i według obowiązującego w kraju prawa nie potrzebuje.

- Jako Miejska Komisja przekazaliśmy niezwłocznie – w poniedziałek rano – protokół wojewodzie. Ten powinien go ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Zdaniem komisji to wojewoda tworzy dokument elektroniczny i podpisuje go podpisem elektronicznym gdyż taki posiada i przesyła do Dziennika Urzędowego celem opublikowania. Miejska Komisja nie ma konta i możliwości przekazania go do Dziennika Urzędowego, takie możliwości ma wojewoda – mówi Agnieszka Bludas – Nadworska, Przewodnicząca Miejskiej Komisji ds. Referendum.