Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i strażnicy miejscy wyruszyli na ulice miasta. Patrol Ekologiczny będzie prowadził kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz strażnicy miejscy wyruszyli na legionowskie ulice. Po raz pierwszy Eko-patrol odwiedził mieszkańców Legionowa. Patrol Ekologiczny będzie prowadził kontrole nieruchomości pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska, w szczególności utrzymania porządku oraz gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza i spalania odpadów. Ważnym zadaniem patrolu będzie edukacja ekologiczna i informowanie mieszkańców o możliwości dofinansowania przedsięwzięć ekologicznych, takich jak np. wymiana pieców węglowych.

Eko-patrol został powołany w celu kontroli nieruchomości na terenie Legionowa pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska. Patrol będzie sprawdzał m.in. czy na dachach albo działkach nie zalega azbest, jednocześnie informując o możliwości jego usunięcia, czy odpady nie są składowane na posesji, stwarzając zagrożenie epidemiologiczne, czy na posesji znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba), jednocześnie przekazując informacje o możliwości podłączenia do sieci miejskiej kanalizacji. Przede wszystkim jednak patrol będzie zwracał szczególną uwagę na tematykę jakości powietrza.

- Przyjęta niedawno uchwała antysmogowa daje mieszkańcom 5 lat na wymianę starych pieców węglowych, pieców na drewno czy kominków na nowe, które spełniają surowe unijne normy. Naszym celem jest poinformowanie mieszkańców i namówienie ich, żeby nie czekali te 5 lat, tylko już teraz skorzystali z dofinansowania, jakie daje Urząd Miasta Legionowo, które w 100% pokrywa koszt nowego źródła ciepła – mówi Marcin Galoch, pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza i gospodarki niskoemisyjnej, podkreślając, że właśnie edukacja, a nie karanie, jest głównym założeniem Eko-patrolu. - Będziemy mówić o skutkach zdrowotnych palenia złym opałem w przestarzałych urządzeniach. Będziemy mieli ze sobą m.in. pyłomierz, którym zmierzymy poziom zapylenia w mieszkaniach, w których są np. kominki, a także wilgotnościomierz, badający wilgotność drewna opałowego. Oprócz edukacji będziemy też uważnie słuchać uwag naszych mieszkańców – mówi legionowski pełnomocnik.