W Zabrzu odbyła się XXVI gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. W czasie gali wyróżniono ludzi ze świata kultury, polityki, nauki, działaczy społecznych i samorządowców.

W czasie gali wyróżniono 65 osób. Laury przyznawane są przez działaczy samorządu gospodarczego Śląska skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Przyznawane są ludziom z różnych dziedzin. W tym roku te najważniejsze nagrody otrzymali m.in. Kazimierz Pazgan – prezes zarządu grupy Konspol, który otrzymał Diamentowy Laur czy profesor Dorota Simonides – polska folklorystka i polityk, która otrzymała Kryształowy Laur z Diamentem. Taki sam laur otrzymał również Uniwersytet Śląski na 50-lecie powstania czy Wojciech Szczurek – prezydent miasta Gdynia.

Wśród tegorocznych laaureatów Laurów znalazło się kilkoro samorządowców z miast.

KRYSZTAŁOWY LAUR Z DIAMENTEM - WOJCIECH SZCZUREK – Prezydent Miasta Gdynia

Wojciech Szczurek Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji z Diamentem otrzymał za rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy Gdyni, wieloletnią modernizację miejskiej infrastruktury ukierunkowaną na polepszenie warunków życia mieszkańców oraz za promocję Gdyni i jej potencjału w kraju i poza granicami. Doceniono również skuteczne zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy, uzyskanie certyfikatu przyznawanego przez World Council on City Data, który potwierdza aspiracje Gdyni do bycia jednym z liderów koncepcji Smart City na świecie, a także wzorową działalność na korzyść całej samorządności.
- Możliwość pokazania Pana dokonań i Pana osobowości na Śląsku to wyzwanie i zadanie dla naszej Izby. Od wielu lat lansujemy tezę o konieczności współpracy nauki, samorządu terytorialnego i biznesu. Ten „złoty trójkąt współpracy” potrzebuje wzorców. Dla nas jest Pan takim wzorcem, wartym spopularyzowania dla osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów w rozwoju gospodarczym - mówił Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.


PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY” - MIROSŁAW LENK – Prezydent Miasta Racibórz

Prezydent Raciborza otrzymał nagrodę za odpowiedzialną politykę inwestycyjną i skuteczne zachęcanie inwestorów do lokowania w Raciborzu swojego kapitału, a także za racjonalne zarządzanie miastem, dbałość o jego zrównoważony rozwój i wsłuchiwanie się w potrzeby obywateli.

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
ANNA GRYGIEREK – Burmistrz Gminy Strumień
MACIEJ KOŁOCZEK – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice
DR PAWEŁ MROWIEC – Drugi Zastępca Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice
RENATA ĆWIRZEŃ-SZYMAŃSKA – Skarbnik Miasta Opole