Prezydenci największych polskich miast, burmistrzowie, radni, urzędnicy samorządowi oraz reprezentanci korporacji samorządowych złożyli 4 czerwca rano kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

4 czerwca 2019 r. o godz 8.45 delegacja samorządowców złożyła kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców przed gdańską stocznią. Wśród naszych reprezentantów byli m.in.: Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, Krzysztof Żuk, wiceprezes Związku, Tadeusz Truskolaski, członek Zarządu ZMP i prezes Unii Metropolii Polskich, prezydenci największych polskich miast, wielu burmistrzów, radni (z przewodniczącym RM Rzeszowa, Andrzejem Decem), dyrektorzy biur organizacji samorządowych.

Kwiaty złożył też Lech Wałęsa, któremu towarzyszyli byli i obecni politycy: posłowie, senatorowie, ministrowie.

Zdjęcia: Dziennik Bałtycki