Grupa inicjatywna Towarzystwa Oświatowego Krakowskiego zaprasza 11 stycznia na spotkanie przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, rodziców na temat m.in. likwidacji gimnazjów

Szanowni Państwo

w trakcie rejestracji jest Towarzystwo Oświatowe Krakowskie powoływane przez pracowników samorządu, naukowych, oświaty, rodziców z zamiarem zajmowania się szeroko pojętą jakością edukacji.

Zanim nastąpi formalne powołanie tego stowarzyszenia, grupa inicjatywna zamierza zorganizować spotkanie przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów szkół, rodziców, pracowników naukowych UJ, związkow-ców na temat nowej – zapowiadanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – organizacji szkół z likwidacją gimnazjów, jako bodaj najważniejszą zmianą.

Wydaje się zasadnym i ważnym, aby – w obecności polityków i dziennikarzy – przeprowadzić dyskusję w sprawie organizacji tak ważnej dziedziny życia społecznego jak oświata i jej ramy organizacyjne.

Prelegentami zgodzili się być:

  • prof. Mirosław Handke, minister edukacji narodowej projektujący i wprowadzający obecny system szkolny,
  • prof. Krzysztof Konarzewski – ekspert oświatowy,
  • Przemysław Majkut, przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, doktorant Wydziału Filozoficznego UJ,
  • pracownik naukowy zajmujący się sprawami wychowawczymi.

Spotkanie planowane jest na 11 lutego br. o godz. 17.00 w amfiteatralnej sali wykładowej UJ przy ul. Wł. Reymonta 4 w Krakowie.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego są bardzo oczekiwanymi gośćmi.

Tadeusz Matusz