NSA zadecydował, że uchwała małopolskiego sejmiku, zakazująca palenia węglem i drewnem w Krakowie jest zgodna z prawem. Od 1 września br. na terenie Krakowa nie będzie można stosować paliw stałych.

Naczelny Sąd Administracyjny zadecydował, że uchwała małopolskiego sejmiku, zakazująca palenia węglem i drewnem w Krakowie jest zgodna z prawem. NSA utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, oddalając złożone w tej sprawie skargi kasacyjne, co oznacza, że od 1 września 2019 roku na terenie Krakowa nie będzie można stosować paliw stałych.

Kraków od kilku lat jest liderem na tle innych miast w Polsce w ramach działań na rzez czystego powietrza. Liczba pieców sukcesywnie spada. Tylko w latach 2013-2018 zlikwidowano ok. 21 tys. palenisk węglowych. Do likwidacji w tym roku pozostało jeszcze ok. 5 tys.

Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazuje, że dotychczasowe działania miasta mają sens. Od 1 września 2019 r. na terenie Krakowa będzie obowiązywał całkowity zakaz palenia paliwami stałymi, co oznacza, że od tego momentu za palenie w piecach węglem i drewnem będzie groziła grzywna w wysokości nawet 5000 zł.

Powietrze w Krakowie najlepsze od trzech lat
Pierwsze dwa miesiące tego roku charakteryzują się znaczną poprawą jakości powietrza – wynika z analizy danych stężenia pyłu PM10, pochodzących ze stacji państwowego systemu monitoringu jakości powietrza, które są usytuowane na terenie Krakowa. Styczeń i luty 2019 r. pod kątem jakości powietrza były najlepsze w porównaniu do dwóch poprzednich lat.
Dane te pokazują, że kierunek, jaki obrało miasto w kontekście prowadzonych działań antysmogowych, jest właściwy. Od 1 września na terenie Krakowa zacznie również obowiązywać zakaz stosowania paliw stałych (węgla i drewna), ale już teraz niezbędne jest podejmowanie trudnych decyzji prowadzących do ograniczenia ruchu samochodowego, szczególnie w obszarach newralgicznych chociażby centrach miast.