Już od 2007 r. Kraków realizuje program społeczny „Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego organizacje pozarządowe niosące pomoc najbardziej potrzebującym otrzymują dofinansowanie do rachunków.

Już od 2007 r. Kraków realizuje program społeczny „Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego organizacje pozarządowe niosące pomoc najbardziej potrzebującym otrzymują dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Fundatorami pomocy są: krakowska elektrociepłownia, MPEC oraz (od 2016 r.) KHK i CEZ Skawina, z którymi miasto zawarło porozumienie o współpracy.

W tym roku wsparcie w łącznej wysokości 150 tys. zł otrzymają 52 organizacje pozarządowe. 23 listopada w magistracie odbyła się 11. gala akcji, podczas której wręczono czeki na dofinansowanie.

Ten program prowadzimy już od dziesięciu lat. W tej chwili cztery podmioty są zaangażowane w akcję i to one dają swój produkt, jakim jest ciepło, a także ciepła woda, tym organizacjom charytatywnym, które działają na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców. Niezwykle ważne i warte podkreślenia jest podejście prospołeczne organizacji biznesowych, bo stanowi to wzór dla innych przedsiębiorstw. Jak Państwo wiedzą, naszymi działaniami zainspirowaliśmy już Śląsk i wybrzeże – powiedział Jacek Majchrowski.

Celem programu „Podzielmy się ciepłem” jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, bezdomnym, osobom wykluczonym czy dzieciom specjalnej troski. Instytucje te otrzymują dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni Kraków.