W modelu partnerstwa publiczno-prywatnego budowany będzie w południowo-zachodnim Krakowie cmentarz i dom ceremonialny. Wcześniej została uruchomiona spopielarnia. Wartość projektu to 24,5 mln zł.

6 czerwca br. w Krakowie odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Związek Miast Polskich w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce". Samorządowcy z różnych polskich miast mieli okazję pozyskać wiedzę na temat dużego projektu inwestycyjnego, który jest realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane, we współpracy pomiędzy gminą Kraków a konsorcjum firm w składzie: Centrum Pogrzebowe z Łodzi, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Klepsydra z Łodzi oraz Urciuoli Group`s S.R.L.

Docelowo w ramach całego projektu powstanie budynek ceremonialny, kolumbarium i około 9 hektarów cmentarza. Wartość projektu wynosi 24,5 mln złotych. Zadanie jest finansowane przez koncesjonariusza, który ma wyłączne prawo do pobierania zysku z koncesji do 2041 roku. Z kolei miasto udostępnia teren, a także rozbudowało drogi dojazdowe do cmentarza i spopielarni.

Uczestnicy wizyty studyjnej interesowali się przebiegiem negocjacji z uczestnikami postępowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pytali również o podział ryzyk pomiędzy partnerami, a także o zasady koncesji, a więc formuły PPP, w której realizowane jest zadanie. Uczestnicy wizyty studyjnej zwiedzili też teren inwestycji w Podgórkach Tynieckich, gdzie ma powstać cmentarz.