W Departamencie Polityki Przestrzennej MIiR został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej).

W Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został uruchomiony Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej).

Zadaniem Punktu Kontaktowego są działania informacyjno – promocyjne oraz upowszechnianie wiedzy gromadzonej przez ESPON, w tym powiadamianie środowiska administracyjnego, naukowego i akademickiego o aktualnie prowadzonych naborach projektowych oraz wydarzeniach.
Celem działania Punktu Kontaktowego jest umożliwienie samorządom korzystania z zasobów ESPON, jako wartościowego wkładu w ich pracę oraz tworzenie i realizowanie dokumentów strategicznych. W tym celu planowane jest stworzenie newslettera, który cyklicznie rozsyłany do samorządów pozwoli na wgląd w najnowsze inicjatywy ESPON. Punkt Kontaktowy prosi o informację zwrotną w przypadku zainteresowania tą ofertą.

Informacje o Programie ESPON2020 i aktualnie prowadzonych projektach dostępne są na stronach:
• ESPON: https://www.espon.eu/
• MIiR: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj (w zakładce: co robimy/polityka rozwoju kraju/ESPON).

Wszelkie pytania i sugestie prosimy kierować na adres: espon@miir.gov.pl lub bezpośrednio do opiekuna punktu kontaktowego Agaty Koziej-Frączkiewicz: agata.koziej-fraczkiewicz@miir.gov.pl, tel.: 22 522 56 91.