12 i 13 kwietnia 2016 r. w Bratysławie odbyła się konferencja kończąca projekt „Nowe wyzwania dla władz lokalnych – rola stowarzyszeń władz lokalnych we współpracy rozwojowej”.

Kraje wyszehradzkie - transfer doświadczeń

12 i 13 kwietnia 2016 r. w Bratysławie odbyła się konferencja kończąca projekt „Nowe wyzwania dla władz lokalnych – rola stowarzyszeń władz lokalnych we współpracy rozwojowej”. Związek Miast Polskich był jednym z partnerów projektu.

W konferencji kończącej projekt „Nowe wyzwania dla władz lokalnych – rola stowarzyszeń władz lokalnych we współpracy rozwojowej”, która odbyła się 12 i 13 kwietnia w Bratysławie wzięło udział 50 przedstawicieli samorządów i stowarzyszeń władz lokalnych z Czech, Węgier, Słowacji, Polski, Mołdawii, Gruzji i Ukrainy. Dyskutowano m.in. o możliwościach wspierania współpracy rozwojowej przez Grupę Wyszehradzką. Przedstawiono też przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu miastami. Znajdą się one w publikacji wydanej w ramach projektu. Przedstawicielki biura ZMP, Katarzyna Paczyńska i Hanna Leki zaprezentowały podczas spotkania projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych”. Wśród dobrych praktyk znajdzie się też przykład miasta Piła - „Bezpieczeństwo energetyczne jako jedno z najważniejszych wyzwań samorządów”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele polskich miast - Piły i Bełchatowa.

Projekt, współfinansowany przez Fundusz Wyszehradzki, realizowany przez Słowacki Związek Miast, miał na celu transfer doświadczeń dobrych praktyk w zarządzaniu społecznościami lokalnymi w krajach wyszehradzkich do Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Katarzyna Paczyńska