Prezydent Zgierza zaprasza do udziału w I Mistrzostwach Polski Samorządowców 2019 w koszykówce 3x3, które odbędą się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w Zgierzu. Do 10 maja trwają zapisy do rozgrywek.

Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski zaprasza do udziału w Mistrzostwach Polski Samorządowców 2019 w koszykówce 3x3, które w dniach 11-13 czerwca 2019 roku po raz pierwszy odbędą się w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.

Mistrzostwa to ogólnopolski turniej plenerowy w koszykówce 3x3 zespołów złożonych z etatowych pracowników urzędów szczebla samorządowego, radnych rad gmin, miast, powiatów, sejmików wojewódzkich oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych miastu. Celem turnieju jest wyłonienie najlepszych zespołów w środowisku samorządowców, szeroka popularyzacja koszykówki 3x3 jako najmłodszej wśród dyscyplin olimpijskich, promowanie aktywnego stylu życia i uprawiania sportu oraz integracja środowiska samorządowców.
Zgłoszenia do turnieju należy dokonywać drogą elektroniczną na stronie: www.streetballpolska.pl , zakładka „zapisz się do rozgrywek” do dnia 10 maja 2019 roku.