Do koszalińskich szkół zawodowych trafi 3,32 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu inwestycyjnego - dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Od 2014 roku w koszalińskiej oświacie zrealizowano 36 projektów wartych około 30 mln zł. Tylko w poprzednim roku i na początku tego wydatki te sięgają 10 mln zł.

Urząd Marszałkowski w Szczecinie ogłosił wyniki naboru projektów w ramach Działania 9.8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie inwestycji w infrastrukturę szkół zawodowych i powiązania ich z potrzebami lokalnego rynku pracy. Najlepiej przygotowanym projektem okazało się przedsięwzięcie koszalińskiego samorządu pn. „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Koszalinie do potrzeb rynku pracy”.

Jednym z elementów szczególnie branych pod uwagę przy ocenie projektów było nawiązanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami i wspieranie kształcenia w zawodach wpisujących się w rozwój inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Tak wysoka ocena konkursu jest potwierdzeniem, że działania konsekwentnie podejmowane przez Miasto oraz poszczególne szkoły przynoszą wymierne efekty dla regionalnego rynku pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 3,9 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi aż 85%. Środki te pozwolą sfinansować do 30 września 2019 roku inwestycje w infrastrukturę dwóch szkół zawodowych, tj. Zespołu Szkół nr 9 (elektronik) oraz Zespołu Szkół nr 10 (samochodówka).