Przez ostatnie 18 miesięcy Koszalin pracował nad strategią kultury – zamawiał badania, organizował dyskusje i powołał specjalny zespół autorski. Nowy Program został właśnie jednogłośnie przyjęty.

Wraz z uchwaleniem przez Radę Miejską Programu Rozwoju Kultury przygotowanego we współpracy z zespołem DNA Miasta, władze Koszalina zdecydowały się na realizację dziesięcioletniego programu inwestycji w kulturę. W strategii tej priorytetem są mieszkańcy – to ich potrzeby i oczekiwania będą najważniejsze w koszalińskiej polityce kulturalnej. Co ważne, mieszkańcy nie będą przy tym traktowani tylko jako odbiorcy kultury – przede wszystkim staną się, jej potencjalnymi twórcami.

Przyjęcie koszalińskiego Programu Rozwoju Kultury jest wielką szansą dla najzdolniejszych twórców i animatorów kultury miejskiej Koszalina. Władze miasta zyskują dzięki PRK narzędzia, które umożliwią im dostrzeganie pojawiających się talentów i wspieranie ich rozwoju za pomocą spójnego pakietu działań. Na tym właśnie polega „Koszalińska100tka” – jeden z trzech głównych kroków, jakie Koszalin wykona w ciągu najbliższej dekady.

Drugi krok to wzmocnienie wizerunku miasta, w którym warto debiutować. Wizerunek ten nie będzie jednak budowany za pomocą zwiększonych środków na PR, ale dzięki serii spójnych i konsekwentnych działań opisanych w programie „Miasto Debiutów”, czyli nowego sposobu pracy z twórcami profesjonalnymi i włączania ich twórczości w upowszechnianie kultury.

Przyjęcie koszalińskiego Programu Rozwoju Kultury to również ważne wydarzenie dla zespołu DNA Miasta. Pracom nad Programem Rozwoju Kultury towarzyszymy od samego początku tego procesu. Najpierw przygotowaliśmy diagnozę stanu lokalnej kultury (http://bit.ly/koszalindna). Następnie braliśmy aktywny udział w I Koszalińskim Kongresie Kultury, po czym przyszedł czas na pracę nad dokumentem strategicznym. Pełniliśmy na tym etapie rolę moderatorów powstawania i redaktorów finalnej wersji PRK.