Kolejne miliony z UE płyną do Koszalina na nowoczesną edukację - 1, 253 mln. złotych zostanie przeznaczony na dostosowanie koszalińskiego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

1, 253 mln. złotych zostanie przeznaczony na dostosowanie koszalińskiego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Koszalińska samochodówka przeprowadzi długo oczekiwane prace remontowo-budowlane oraz doposaży pracownię blacharstwa samochodowego, pracownię spawalnictwa, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie z modelowaniem 3D oraz pracownię informatyczną. Dodatkowo szkoła zakupi nowoczesny sprzęt i urządzenia. Dzięki temu - w oparciu o najnowsze technologie - szkoła będzie mogła kształcić uczniów w zawodach: blacharz samochodowy oraz technik mechanik.

Rezultatem projektu będzie możliwość dostarczenia na regionalny rynek pracy doskonale przygotowanych absolwentów kierunków objętych inwestycjami, na które pracodawcy współpracujący ze szkołami zgłosili zapotrzebowanie.