16 grudnia 2015 r. w Warszawie podczas konferencji kończącej II edycję konkursu dla partnerstw samorządowych i sektorowych „Samorządowy Lider Zarządzania - Razem dla rozwoju” wyłoniono 12 laureatów.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie
„Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Razem dla rozwoju”

Laureaci:

(dyplom, statuetka SLZ, bilety dla 2 osób na wyjazd studyjny do Norwegii)

Aglomeracja Wałbrzyska (Wałbrzych) za projekt: Tworzenie programów rozwoju obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej w duchu partnerstwa, dialogu i debaty między partnerami i interesariuszami; - prezentacja

Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny (powiat przasnyski) za projekt: Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie jako model lokalnego partnerstwa samorządów; - prezentacja

Stowarzyszenie Metropolia Poznań – za projekt: Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań – podejście zintegrowane; - prezentacja

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego – za projekt: Metoda partycypacyjnego planowania rozwoju w SOM; - prezentacja

Laureaci:

(dyplom, statuetka SLZ , bilet dla 1 osoby na wyjazd studyjny do Norwegii)

Partnerstwo Paprykowy Szlak (Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” LGD Radom)za projekt: Papryka Przytycka – Markowy Produkt Mazowsza. - prezentacja

Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny (Włodawa)za projekt: Zarządzanie partnerstwem z wykorzystaniem zasad dotyczących współpracy w zespołach wirtualnych/ rozproszonych; - prezentacja

Wyróżnieni:

(dyplom, bilet dla 1 osoby na wyjazd studyjny do Norwegii)

Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich (Czerwieńsk) - za projekt: Sołtysi - jako kluczowy element łańcucha komunikacji z mieszkańcami w procedurze opracowywania dokumentów strategicznych i planistycznych Partnerstwa Gmin Nadodrzańskich; - prezentacja

Partnerstwo mające na celu realizację projektu „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim” (Piaski) - za projekt: Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwojowych gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej
i terytorialnej, w tym wyboru inwestycji kluczowych oraz wypracowanie modelu dobrych praktyk
; - prezentacja

Partnerstwo Nyskie 2020 (Nysa)za projekt: Partnerstwo Nyskie 2020 – dialog między partnerami; - prezentacja

Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów (Brwinów) za projekty: Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju dla obszaru funkcjonalnego; - prezentacja

Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP (Powiat ziemski wrocławski, Powiatowy Zakład Katastralny) - za projekt: System Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP jako narzędzie efektywnej współpracy partnerskiej; - prezentacja

Związek Gmin Regionu Płockiego – za projekt: Utworzenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. - prezentacja

Wyróżnienie specjalne (dyplom):

- dla powiatu Bielsk Podlaski – za realizowane w licznych partnerstwach projekty:

  • Dualny system kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim;
  • Współpraca szkoły z otoczeniem w zakresie kształcenia zawodowego;
  • Nowy Model Rekrutacji – partnerstwo na rynku pracy. „Model komplementarnej współpracy publicznych służb zatrudnienia, niepublicznych instytucji rynku pracy i pracodawców w zakresie trafnej rekrutacji osób bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych i powyżej 50 roku życia, na wolne stanowiska pracy”.

- dla organizacji pozarządowej Federacja Organizacji Socjalnych woj. warmińsko-mazurskiego (FOSa), za projekt: Partnerstwo na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych wraz z kluczowymi narzędziami; przyjazny sąsiad, ciepły telefon, udział w życiu społecznym, rzecznik praw osób starszych.