Ruszyła piąta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”. Doceniane w nim będą działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi lub rozwój elektromobilności.

W kwietniu kapituła konkursu „Samorząd przyjazny energii” wybierze tegorocznych laureatów, doceniając ich za działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi lub rozwój elektromobilności. To już piąta edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Od 7 stycznia do 31 marca br. - zgodnie z regulaminem – PTPiREE czeka na zgłoszenia. Efekty pracy jury poznamy w maju podczas wydarzenia branżowego.
- Na laureatów czekają statuetki oraz granty inwestycyjne o wartości 15 tys. zł każdy, które będzie można przeznaczyć na kolejne projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców – informuje Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.

Na nagrody mają szanse jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność.

Dla jury przy ocenie szczególnie istotne będą:


  • działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii;
  • wsparcie działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju;
  • działania w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych;
  • działania w celu termomodernizacji budynków lub wymiany systemów grzewczych na proekologiczne rozwiązania;
  • działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych;
  • reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.
Konkurs organizowany jest przez PTPiREE przy wsparciu: Enei Operator, Energi-Operator, PGE Dystrybucji, Tauron Dystrybucji, innogy Stoen Operator i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Regulamin, informacje o konkursie, a następnie jego wyniki znajdziemy na stronach internetowych organizatora: www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl
Po podjęciu decyzji przez kapitułę, laureaci konkursu zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciach oraz o dacie i miejscu wręczenia nagród. Dodatkowo informacje o konkursie zostaną umieszczone na stronach internetowych współorganizatorów: www.operator.enea.pl, www.energa-operator.pl, www.pgedystrybucja.pl, www.innogystoenoperator.pl, www.tauron-dystrybucja.pl, www.pse.pl

***

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego. PTPiREE działa na rzecz wdrażania nowych rozwiązań w branży energetycznej, dąży do poprawy efektywności działania sieci energetycznej, jakości usług i obsługi odbiorców.