Prace „Daj mi znak" i „Sąsiedzka tablica wsparcia" zdobyły ex equo pierwszą nagrodę w konkursie „Przestrzeń publiczna w czasach zarazy"- pomysły autorek warto rozpowszechnić.

„Sąsiedzka tablica wsparcia” i „Daj mi znak" to dwa nagrodzone przez Instytut Dizajnu w Kielcach projekty, które mają przyczynić się do budowania wspólnoty sąsiedzkiej w czasach pandemii, jak i jej po jej wygaśnięciu.

Oceniający docenili nie tylko element budowania wspólnoty sąsiedzkiej - kluczowej zarówno w czasach pandemii jak i jej po jej wygaśnięciu, ale niskie koszty wykonania, dostępność oraz łatwość użytkowania zaproponowanych narzędzi.

Oba nagrodzone projekty pełnią funkcję manualnych komunikatorów budujących lub zacieśniających więzi społeczne. Co ciekawe, propozycje Julii Piwowarskiej oraz Marty Kwiatek w pewnym stopniu się dopełniają. „Sąsiedzka tablica" wsparcia przeznaczona jest do bardzo kameralnej wymiany treści, natomiast „Daj mi znak" kieruje komunikat do szerszego grona odbiorców i niejako poza najściślejszą grupę sąsiedzką – czytamy w uzasadnieniu Jury.

Samorządy z całej Polski mogą skorzystać z nagrodzonych pomysłów Julii Piwowarskiej pod nazwą „Sąsiedzka tablica wsparcia". Tak o pomyśle mówi autorka:

- Epidemia koronawirusa szczególnie dotknęła osoby starsze i samotne. W internecie powstało wiele grup organizujących pomoc w wykonywaniu codziennych, teraz jednak ryzykownych czynności - robieniu zakupów czy wyprowadzaniu psa. Większość osób starszych nie jest jednak biegła w obsłudze mediów społecznościowych, co może utrudnić im skorzystanie z takiej pomocy. Odpowiedzią na to jest tablica ogłoszeniowa, umożliwiająca komunikację między sąsiadami i zapewnienie sobie wzajemnej pomocy. Można na niej np. zostawić kartkę z napisem: "chętnie pomogę komuś w zakupach :)" wraz z podaniem swojego numeru telefonu.

Druga z nagrodzonych prac „Daj mi znak" to system tablic do wstawiania w okna, służący do komunikowania się z sąsiadami. Z jednej strony tablicy znajduje się graficzny komunikat, który sąsiedzi odczytują dzięki instrukcji otrzymanej ze swoimi tablicami. Każda tablica zawiera awers ze znakiem graficznym i rewers - z jego opisem. Zaproponowane komunikaty to np. Pomocy!, Jestem chory! Źle się czuję! 

Są też plansze z pozytywnymi komunikatami, takimi jak „Miłego dnia" czy „Dobrze Cię widzieć", które budują pozytywny nastrój i więzi międzysąsiedzkie.