10 lutego br. rozpoczęła się 55. edycja Konkursu o Nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

10 lutego 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa rozpoczął nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są m.in.: projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku.

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego natomiast mogą być: uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r.