Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Związek Miast Polskich, organizatorzy II edycji konkursu dla miast, przesuwają termin przyjmowania zgłoszeń konkursu do 29 lutego br.

Szanowni Państwo, Burmistrzowie i Prezydenci miast,

W ostatnim tygodniu, po przesłaniu maila przypominającego o zbliżającym się terminie wypełniania ankiet w naszym konkursie, otrzymaliśmy telefoniczne i mailowe prośby z wielu miast o przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do konkursu.

Ustaliliśmy przy tym, że zastosowany przez nas sposób zawiadamiania miast był w tym przypadku nieskuteczny.

Wobec powyższego Organizatorzy II edycji konkursu miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią 2016” - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Związek Miast Polskich informują, że

termin wypełniania ankiet – zgłoszeń do konkursu, został przesunięty do dnia 29 lutego 2016 r..

Przypominamy również, że tematyka każdej edycji konkursu, choć związana z gospodarowaniem przestrzenią miast, jest nieco inna. W tym roku tematami przewodnimi, szczególnie promowanymi i wysoko ocenianymi przez Kapitułę są:

  • działania rewitalizacyjne miast,
  • oszczędne gospodarowanie przestrzenią,
  • współpraca ze społeczeństwem w zakresie planowania i kształtowania przestrzeni.

Elektroniczna ankieta, której która jest podstawą oceny miast, zamieszczona jest na stronie Instytutu (https://www.igpim.pl/index.php/ranking-miast-polskich/formularz_lider/) w zakładce konkursu.

Miasta nie ponoszą żadnych opłat w związku z udziałem w konkursie.

Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia zawiera regulamin (https://www.igpim.pl/index.php/ranking-miast-polskich/regulamin-lzgp/), w zakładce konkursu.

Dr Piotr Fogel – koordynator Projektu
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
tel. 605526403
mail: lzgp@igpim.pl lub fogel@igpim.pl