W ramach Kongresu Regionów we Wrocławiu ogłoszone zostały wyniki konkurs dla gmin, powiatów i województw, którego celem było wyłonienie najbardziej wartościowych programów rewitalizacji w miastach.

W ramach VII Kongresu Regionów, który odbędzie się 26-27 września 2016 roku we Wrocławiu, organizowany jest konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województw – pod tytułem Metamorfoza mojego Regionu. Przed i po. Celem konkursu jest nagrodzenie najbardziej wartościowych programów rewitalizacji wybranych obiektów i/lub obszarów – przede wszystkim pod kątem korzyści, jakie przyniosły mieszkańcom.

Nagrodą w Konkursie jest pakiet promocyjno-reklamowy o wartości 500.000 złotych brutto w mediach Grupy Onet-RAS Polska.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 września 2016 roku o godzinie 23:59.

Wyniku konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Gali VII Kongresu Regionów we Wrocławiu między 26 a 27 września 2016 r.

Więcej szczegółów i regulamin konkursu są dostępne na stronie internetowej:

http://www.kongresregionow.pl/nagrody

O konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla uczestników VII Kongresu Regionów. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zgłoszenie zawierające dwa zdjęcia – przed i po metamorfozie – oraz opis projektu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie ta zmiana przyniosła mieszkańcom. Nagrodzona zostanie najbardziej wartościowa a zarazem spektakularna metamorfoza.

Regulamin konkursu dopuszcza zarówno zgłoszenia pisemne, jak i w formie prezentacji multimedialnej, np., wideo z wypowiedzią przedstawiciela danej jednostki samorządu.

O Kongresie Regionów

Kongres Regionów to największe w Polsce miejsce spotkań przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej oraz świata biznesu, nauki i organizacji pozarządowych, a także reprezentantów sportu, kultury i mediów. W czasie dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych – w obecności znamienitych gości, decydentów oraz uznanych ekspertów, omawiane są dobre praktyki oraz tematy związane z rozwojem miast i regionów. Podczas uroczystej Gali wręczane zostają prestiżowe nagrody w rankingu Prezydentów Miast N15 (Newsweek) oraz w rankingu „Miasta atrakcyjne dla biznesu” (Forbes). VII Kongres Regionów odbędzie się w dniach 26-27 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.