Ponad 700 uczestników, 24 sesje, 55 prezentacji, 104 panelistów to oficjalne statystyki Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy z udziałem przedstawicieli branży, samorządów i świata nauki.

Ponad 700 uczestników, 24 sesje, 55 prezentacji, 104 panelistów to oficjalne statystyki Kongresu Turystyki Polskiej, który odbył się 12-14 października br. w Świdnicy. To jedna z ważniejszych w tym roku debat publicznych na rzecz rozwoju turystycznego kraju z udziałem przedstawicieli branży, samorządów i świata nauki.

Ideą pierwszego Kongresu Turystyki Polskiej było stworzenie platformy stałego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami i organizacjami branżowymi oraz integracja środowisk działających na rzecz turystyki. Do Świdnicy przyjechali właściciele firm, samorząd gospodarczy, organizacje turystyczne, urzędnicy, samorządowcy, parlamentarzyści i reprezentanci rządu. Organizatorami Kongresu Turystyki Polskiej byli, obok Świdnicy i świdnickiej Organizacji Turystycznej, także Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerem kongresu była też Polska Organizacja Turystyczna i Związek Miast Polskich.

Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy jako gospodarze naszych miejscowości nauczyli się, jak wykorzystywać ten ogromny potencjał, jaki jest nam dany, aby turystyka rozwijała się jak najlepiej – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Zwróciła uwagę na zbyt małą obecność na kongresie samorządowców: – Samorządy wciąż nie rozumieją, jakie bogactwo mają w swoich rękach i nie umieją go wykorzystać. To wyzwanie na przyszłość.

Wiceminister sportu i turystyki, Dawid Lasek podkreślił, że wydarzenie to ma przełomowe znaczenie: – Jesteśmy tu zebrani po to, aby rozmawiać o kondycji polskiej turystyki i o tym, co tak naprawdę mamy wspólnie zrobić, żeby te pozytywne trendy, które widzimy ustabilizować i sprofesjonalizować branże, a także nas wszystkich. Zaznaczył, że turystyka w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju traktowana jest jako gałąź gospodarki i stanowi istotne koło zamachowe dla całego rozwoju. Ostatnie lata są bardzo dobre dla polskiej turystyki, jednak trzeba pamiętać, że tak zawsze nie będzie. Gdy zmieni się sytuacja geopolityczna, konkurencja będzie większa i trzeba już dziś wzmacniać ten sektor. Wiceminister zadeklarował również, że wnioski z kongresu pomogą w ministerstwie kreować pewne rozwiązania prawne, organizacyjne, a także finansowe.

Dyskusje podczas paneli dotyczyły m.in.: wdrożenia dyrektywy UE o imprezach turystycznych, ekonomii dzielenia się, standaryzacji usług turystycznych, barier prawnych dla JST w promocji turystyki (np. opłata turystyczna bez spełnienia warunku klimatycznego, trasy turystyczne w kopalniach bez rygorów Prawa górniczego i geologicznego, uregulowanie zasad przynależności do ROT i LOT), możliwości przekazywania zadań samorządu z obszaru turystyki samorządom gospodarczym, łączenia potencjałów i form współpracy między JST a organizacjami turystycznymi (klastry turystyczne), uproszczenia przepisów prawnych, dostosowania kwalifikacji zawodowych do rynku pracy i komercjalizacji obiektów sportowych.

W trakcie spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia:

Przyjazna Gmina 2016

- w kategorii gmin miejsko-wiejskich do 20 tys. mieszkańców:
TARCZYN, woj. mazowieckie
SOBÓTKA, woj. dolnośląskie
WIERUSZÓW, woj. łódzkie
MIĘDZYCHÓD, woj. wielkopolskie
- w kategorii gmin miejsko-wiejskich od 20 tys. do 30 tys. mieszkańców:
GÓRA KALWARIA, woj. mazowieckie
STASZÓW, woj. świętokrzyskie
- w kategorii gmin miejskich od 50 do 100 tys. mieszkańców:
BĘDZIN, woj. śląskie
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, woj. łódzkie
- w kategorii gmina miejska od 100 do 500 tys. mieszkańców:
DĄBROWA GÓRNICZA, woj. śląskie
- w kategorii gmin miejskich powyżej 500 tys. mieszkańców:
POZNAŃ, woj. wielkopolskie

Laureatami Programu Turystyczny Produkt/Turystyczna Usługa Roku 2016 zostali:

  • Uzdrowisko Lądek-Długopole SA, Lądek Zdrój, woj. dolnośląskie
  • Usługi Turystyczne „AURUM”, Złoty Stok, woj. dolnośląskie („Kopalnia Złota i Średniowiecznej Osady Górniczej” )
  • gmina miejska Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie (Twierdza Boyen).
  • Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Srebrna Góra, woj, dolnośląskie
  • Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (Twierdza Wisłoujście)
  • Muzeum Podkarpackie w Krośnie (Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy)
  • To-Tur Toruńska Turystyka z Torunia (“Żywe Muzeum Piernika”)
  • Muzeum Emigracji w Gdyni
  • Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska pw. św. Trójcy w Świdnicy (Kościół Pokoju)

Specjalna nagroda została przyznana Urzędowi Miejskiemu w Świdnicy oraz Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” za ideę oraz organizację Kongresu.

(jp)

Więcej na temat Kongresu w następnym numerze „Samorządu Miejskiego” nr 9 (233) 2016, a prezentacje już wkrótce na http://kongresturystyki.pl/