Od 14 do 16 listopada w Kielcach uczestnicy Kongresu Polityki Miejskiej będą rozmawiać o tym, czym ma być i jak ma wyglądać polityka miejska w Polsce. To największe wydarzenie poświęcone tej tematyce.

Kongres Polityki Miejskiej 2019 to wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich, na wszystkich poziomach zarządzania oraz przy współudziale jak najszerszego grona osób, instytucji i środowisk zaangażowanych w problematykę zrównoważonego rozwoju miast.

Głównemu tematowi tegorocznego Kongresu Polityki Miejskiej będą towarzyszyć sesje tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom tematycznym, takim jak kształtowanie przestrzeni, mieszkalnictwo społeczne, środowisko czy transport i miejska mobilność. Podczas konferencji porozmawiamy nie tylko o tym, jak jest, ale też – co warto byłoby zmienić.

Oprócz tradycyjnych paneli i sesji zachęcamy również do udziału w nocy wtop, gdzie najodważniejsi miejscy urzędnicy i działacze podzielą się z nami tym, co – najoględniej rzecz biorąc – im nie wyszło i jakie wnioski z tego wyciągnęli. Mniej i bardziej tradycyjne panele i sesje dyskusyjne uzupełnią wydarzenia towarzyszące: Miejskie Kino oraz wycieczki studialne. Liczymy na udział wszystkich, którzy interesują się miastem – ekspertów, akademików, urzędników, samorządowców, ale także mieszkańców.

Organizatorami Kongresu są: Obserwatorium Polityki Miejskiej, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, partnerami strategicznymi – Miasto Kielce oraz Związek Miast Polskich.

W najbliższych tygodniach będzie uszczegóławiany znajdujący się na stronie Kongresu program. Już teraz jednak warto do niego zajrzeć, bo jest bogaty i różnorodny. Można także już rejestrować się na to wydarzenie.