Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza na bezpłatną konferencję pt. „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”, która odbędzie się 26 stycznia w MR w Warszawie.

Fundacja Habitat for Humanity Poland zaprasza (zaproszenie w załączeniu) przedstawicieli miast na konferencję pt. „Społeczna Agencja Najmu – szansa na rozwój najmu społecznego w Polsce”. Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą (Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa).

Celem konferencji jest przedstawienie wyników projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Konferencja jest adresowana do przedstawicielek i przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentarzystek i parlamentarzystów RP, organizacji pozarządowych oraz środowiska eksperckiego.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z koncepcji Społecznej Agencji Najmu – innowacyjnego rozwiązania zwiększającego szansę na rozwój najmu społecznego w Polsce. Społeczna Agencja Najmu to instytucja, która pośredniczy pomiędzy właścicielami mieszkań prywatnych i publicznych, a osobami niezamożnymi, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania na wolnym rynku.

Ramowy program konferencji:

10:00-10.30 – Rejestracja uczestników

10.30-12.30 – Sesja I: Podsumowanie części badawczej projektu „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Zespół projektu przedstawi najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z badań nad tworzeniem Społecznych Agencji Najmu w warunkach polskich.

12.30-13.00 – Przerwa kawowa

13.00-14.30 – Sesja II: Wdrożenie Społecznych Agencji Najmu: perspektywa rządowa, samorządowa i pozarządowa. Na temat możliwości i barier związanych
z wdrożeniem Społecznych Agencji Najmu oraz możliwych źródeł wsparcia wypowiedzą się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, samorządów i organizacji pozarządowych z miast partnerskich projektu.

14.30-15.30 – obiad

Zgłoszeń uczestnictwa prosimy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.habitat.pl do dnia 13.01.2017 r..

Udział w konferencji jest bezpłatny.