Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK oraz Katedra Socjologii Prawa UJ zapraszają 7 grudnia na bezpłatną konferencję „Bezpieczeństwo miasta wobec zagrożenia terrorystycznego”.

Konferencja: „Bezpieczeństwo miasta wobec zagrożenia terrorystycznego” organizowana wspólnie przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK oraz Katedrę Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się 7 grudnia 2018 r. w godz. 10.00-18.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.

Celem konferencji jest przedstawienie katalogu podstawowych potrzeb miasta w odniesieniu do zagrożenia terrorystycznego. Wystąpienia podczas konferencji będą dotyczyć strategii i środków podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniu, ale również odpowiedniego reagowania na występujące zjawiska. Podczas konferencji wystąpią naukowcy i praktycy z Polski oraz z zaproszonych miast zagranicznych - Manchesteru i Bordeaux.

Prosimy o dokonanie rejestracji najpóźniej do 2 grudnia 2018 za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod poniższym adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKe72i5x...

W załączeniu Zaproszenie i Program.