14 i 15 czerwca w Katowicach odbędzie się coroczna konferencja „Miasto 2018 – Zarządzanie Miastem”. Główne jej tematy to m.in.: obszary metropolitalne, mobilność miejska i kultura czasu wolnego.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht zaprasza na kolejną edycję konferencji „Miasto 2018 – Zarządzanie Miastem”, która odbędzie się 14 i 15 czerwca w Katowicach.

W tym roku głównymi tematami konferencji będą: obszary metropolitalne, mobilność miejska, kultura czasu wolnego, reklama w przestrzeni miejskiej.

Podczas kolejnych edycji konferencji prezentowane są najnowsze trendy w zarządzaniu miastami. Uczestnicy dyskutują nad kierunkami rozwoju miast w przyszłości.

- Naszym celem jest promowanie miast przyjaznych mieszkańcom, dlatego wiele miejsca poświęcamy idei tworzenia dobrze zaprojektowanych i przyjaznych ludziom przestrzeni publicznych, ochronie środowiska oraz zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów miejskich - czytamy w zaproszeniu na konferencję.

W minionych latach w katowickiej konferencji brali udział architekci, urbaniści, specjaliści od zarządzania i samorządowcy z całego świata, którzy prezentowali praktyczne przykłady wykorzystania narzędzi społecznych, planistycznych, technologicznych i finansowych przy kształtowaniu przestrzeni miejskich i zarządzaniu współczesnymi miastami.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Więcej informacji, w tym program i formularz zgłoszenia na www.konferencjamiasto.pl