Dobre praktyki w zakresie zarządzania współczesnym miastem zaprezentowane zostaną już 20 i 21 listopada podczas 11. już Międzynarodowej Konferencji, organizowanej jak co roku w Katowicach.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht i Stowarzyszenie „think Silesia we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i Towarzystwem Urbanistów Polskich organizują 11. Międzynarodową Konferencję "Miasto 2017. Zarządzanie miastem". Spotkanie odbędzie się 20 i 21 listopada w Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Celem tegorocznej konferencji jest przedstawienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania współczesnym miastem w kontekście zachodzących zmian klimatycznych oraz zobowiązań Unii Europejskiej i ONZ w zakresie redukcji produkcji i zużycia energii oraz ochrony klimatu.

Konferencja poświęcona będzie również wykorzystaniu narzędzi technologicznych do dostarczania obywatelom, przedsiębiorcom i prosumentom lepszej jakości usług publicznych w tym wykorzystania narzędzi zbliżającej się rewolucji 5G. Ważnym elementem programu będzie dyskusja i próba sformułowania stanowiska przedstawicieli polskich samorządów w obliczu toczącej się debaty o kształcie budżetu UE po roku 2020 i kształcie przyszłej polityki spójności UE.

Bezpłatna rejestracja na konferencję, a także więcej informacji organizacyjnych na stronie www.konferencjamiasto.pl