18 października br. w Warszawie odbędzie się kolejna z cyklu konferencji informacyjnych dotyczących projektu predefiniowanego Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego.

Związek Miast Polskich, wraz z partnerami  - jako realizatorzy projektu predefiniowanego

Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”

 w ramach Programu Regionalnego MF EOG

„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”  (priorytet 12 MF EOG 2009-2014)

we współpracy z

Ministerstwem Rozwoju Regionalnego – Operatorem Programu Regionalnego

zapraszają przedstawicieli partnerstw, które ostatnio zgłosiły się do projektu

oraz reprezentantów innych zainteresowanych JST

na kolejną konferencję informacyjną na temat

przygotowania wniosków aplikacyjnych do MRR w ramach Programu Regionalnego MF EOG

 

Konferencja w tym miesiącu jest organizowania głównie z myślą o partnerstwach, które zgłosiły się do projektu predefiniowanego (doradczego) w ostatnich dniach września br., lub takich, które mają zamiar zgłosić się bezpośrednio do MRR w styczniu 2013r., z pominięciem udziału w projekcie predefiniowanym. W trakcie prezentacji i dyskusji będziemy starali się przedstawić najbardziej aktualną wiedzę o wymogach i uwarunkowaniach tego procesu w kontekście planów MRR. Możliwe będą także indywidulane konsultacje z doradcami oraz z przedstawicielem Ministerstwa.

Więcej informacji o Programie Regionalnym MF EOG -   http://www.eog.gov.pl

Konferencja odbędzie się we czwartek, 18.10.2012

w Centrum Zielna, ul. Zielna 37 (budynek Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej)