W ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” zostanie ogłoszony konkurs dla miast na innowacyjne projekty.

Szanowni Państwo,


Związek Miast Polskich zaprasza na Pierwszą Bilateralną Konferencję w ramach projektu "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu", która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Krakowie.
Spotkanie odbędzie się w hotelu Novotel Kraków Centrum, ul. Kościuszki 5.

Projekt "Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest realizowany przez Związek Miast Polskich przy współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (PNEC) i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Jego celem jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami lokalnymi, polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy, najlepszych praktyk w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze komunalnym.

W trakcie Konferencji zostanie zaprezentowana Państwu utworzona w ramach projektu Platforma Współpracy polsko-norweskiej w zakresie Efektywności Energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii, a także zostanie przedstawiony wstępny raport diagnostyczny na temat sytuacji w dziedzinie EE i OZE w Polsce i w Norwegii.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na mikro-granty (który zostanie ogłoszony w trakcie konferencji). Konkurs dotyczy innowacyjnych projekty pilotażowe inspirowane doświadczeniami norweskimi, co pozwoli lepiej przygotować się do nowej perspektywy środków norweskich (NMF i EOG 2015-2020). W trakcie konferencji będą przedstawione i omówione zasady aplikowania i oceny wniosków.

Równocześnie prosimy miasta zainteresowane problematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE o wypełnienie i odesłanie ankiety, przygotowanej przez naszego partnera PNEC, która posłuży do dokończenia wstępnej diagnozy sytuacji polskich JST w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Rejestracja na konferencję odbywa się za pomocą internetowego formularza rejestracji dostępnego pod linkiem: http://www.razemdlaklimatu.eu/pl/2-uncategorised/2... do dnia 20 kwietnia 2016 roku.


Z poważaniem,
Tomasz Potkański
Kierownik Projektu
Zastępca Dyrektora Biura Związku, Kierownik Projektu