W dniach 10 i 11 maja br. na zaproszenie burmistrza Odolanowa, Mariana Janickiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Małych Miast. Rozmawiano o aktualnych sprawach dotykających miasta

W dniach 10 i 11 maja br. na zaproszenie Burmistrza Odolanowa, Mariana Janickiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Małych Miast. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Henryk Litka, burmistrz Dolska.

Podczas obrad z udziałem: Andrzeja Porawskiego, sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i ST, dyrektora Biura Związku oraz Marka Wójcika, pełnomocnika Zarządu Związku ds. legislacyjnych, członkowie Komisji omówili bieżące sprawy legislacyjne. Dyskutowano również nad finansowaniem oświaty, stanem przygotowań do wyborów samorządowych oraz nowym projektem zmian w załącznikach do rozporządzeniu RM dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych. Komisja poparła stanowiska i opinie Zarządu Związku w powyższych sprawach (treść stanowisk można znaleźć na stronie internetowej Związku). Wybrane zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczącym organizacji wyborów w 2018 roku oraz najnowsze zmiany w ustawie o samorządzie gminnym przedstawił Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski&Partners w Poznani. Prezentacje można znaleźć na stronie internetowej Związku w zakładce Strefa dla miast (po zalogowaniu).

Podczas pobytu w Odolanowie członkowie Komisji mieli okazję obejrzeć tereny inwestycyjne w mieście, Park Natury, Bramę 600 lecia miasta, Odolanowski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne. Dodatkową atrakcją była wizyta w firmie Woseba.

JH