17 września 2018 r w odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki . Spotkanie miało miejsce w Krakowie przy okazji Debaty krajowej pt. "Miasta polskie wobec zjawiska najmu krótkoterminowego dla turystów".

17 września 2018 r w odbyło się posiedzenie Komisji Turystyki . Spotkanie miało miejsce w Krakowie przy okazji Debaty krajowej pt. "Miasta polskie wobec zjawiska najmu krótkoterminowego dla turystów" organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa. W trakcie posiedzenia poruszono kwestię działań podjętych przez Związek na rzecz wprowadzenia opłaty turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem udziału przedstawiciela ZMP w tzw. pre konsultacjach projektowanej ustawy o systemie promocji turystyki w Polsce zorganizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przedstawiono stanowisko Zarządu ZMP w sprawie opłaty turystycznej. Członkowie Komisji zapoznali się również z lubelskim projektem "Przewodnik inspiracji", będącym programem rekomendacji dla przewodników turystycznych w Lublinie. Komisja Turystyki pozytywnie zaopiniowała także wniosek stowarzyszenia Forum Turystyki Regionów w sprawie objęcia patronatem przez ZMP Gremium Ekspertów Turystyki.