Iwona Haponiuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie , została ponownie wybrana przewodniczącą Komisji Turystyki ZMP podczas spotkania w Lublinie 14 maja br.

W dniu 14 maja br. w Lublinie odbyło się pierwsze w nowej kadencji  posiedzenie Komisji Turystyki ZMP.  Realizując program posiedzenia Komisji, Iwona Haponiuk Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki podsumowała dotychczasową działalność.  Omówiono również regulamin pracy oraz dokonano wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy.
Przewodniczącą została ponownie Iwona Haponiuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Lublinie, zastępcą został Robert Karwowski – Główny Specjalista w Biurze Marketingu Miasta Warszawa.
Ustalono plan pracy komisji i zdecydowano, że będzie on koncentrował się wokół następujących tematów: opłata turystyczna, turystyka wodna, Znak Dziedzictwa Europejskiego, wymiana dobrych praktyk, narzędzia promocji w turystyce, oznakowanie turystyczne dróg szybkiego ruchu, turystyczny najem krótkoterminowy.
W sprawach wniesionych członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali, że jednym z pierwszych tematów, którymi należy się zająć jest podniesiona przez miasto Kraków sprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiektach niekategoryzowanych.
Spotkanie Komisji odbyło się podczas trwania  Kongresu  Dwóch Unii.

Agnieszka Figna