W dniach 16-17 czerwca 2014 roku w Radomsku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej

W dniach 16-17 czerwca a 2014 r. w Radomsku odbyło się kolejne posiedzienie Komisji Polityki Społecznej. Członków Komisji przywitała Anna Milczanowska, prezydent Radomska.

Gośćmi tego posiedzenia byli przedstawiciele władz miasta oraz Arkadiusz Gaik prezes TBS Radomsko.

W pierwszej części spotkania dyskutowano na temat budownictwa komunalnego, przekształceń własnościowych i sprzedaży mieszkań socjalnych. Członkowie wymieniali się doświadczeniami w swoich miastach, dzielili się dobrymi praktykami.

Dyrektor MOPS w Radomsku – Andrzej Barszcz zaprezentował Program Rewitalizacji Społecznej na terenie Radomska „Ja, mój dom, moja ulica, moje życie”

Następnie członkowie Komisji w ramach prezentacji dobrych praktyk w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi odwiedzili Środowiskowy Domu Samopomocy w Radomsku i obejrzeli przekształcone budynki socjalne.

W kolejnej części posiedzenia omawiano nowelizację przepisów regulujących funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy a także wypracowali stanowiska:

  • dotyczące ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
  • dotyczące konsultacji projektu założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.