16 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kultury w Zamościu.

SAMORZĄDOWE FORUM KULTURY

Kultura Miejska 2000+ / instytucje, dziedzictwo, marki /

S P R A W O Z D A N I E z pierwszego posiedzenia Komisji Kultury Związku Miast Polskich 16.06.2011 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Kultury ZMP został wybrany nowy Zarząd Komisji Kultury w składzie:

Mariusz KALAGA - Dąbrowa Górnicza, Przewodniczący

Beata PODSADNA - Ostrów Wielkopolski, v-ce Przewodnicząca

Małgorzata Zuzanna NOWAK - Częstochowa, v-ce Przewodnicząca

W/w Zarząd proponuje do dyskusji następujące tematy i zagadnienia pracy Komisji:

  • Najważniejsze działania kulturalne samorządów podejmowane w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej – podsumowanie.
  • Edukacja kulturalna – prezentacja 2 - 3 najciekawszych projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych przez samorządowe ośrodki kultury.
  • Produkty turystyki kulturalnej – kulturalne wizytówki miast. Promocja miast przez kulturę – dobre wzorce. (jedno spotkanie)
  • Strategia rozwoju kultury w miastach: diagnoza, zaawansowanie prac nad strategia w poszczególnych samorządach, prezentacja strategii już realizowanych.
  • Regiony: kultura w regionach / Podhale i Małopolska, Śląsk, Kaszuby, Wielkopolska, Mazowsze, Kujawy, Podlasie, Ziemia Lubuska, Sudety, Beskidy, Warmia i Mazury, Bieszczady / ( takiego obszernego tematu nie jesteśmy w stanie podjąć, chyba, że będziemy się zajmować tylko tym, ale w mojej ocenie to nie jest problem miast tylko samorządów wojewódzkich, więc najwyżej jakiś jeden temat, np. Kultura w regionach, a kultura regionalna ( np. kultura Regionu Śląska, a kultura śląska – lub z każdego innego regionu, po to, aby pokazać wielką różnorodność kulturową jako atut regionów).


Kolejne spotkanie i posiedzenie Komisji Kultury ZMP proponujemy we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.