17-18 kwietnia 2013 roku odbyło się w Radomiu posiedzenie Komisji Kultury ZMP, w którym gościnnie uczestniczył Olgierd Łukaszewicz, prezes Zarządu Związku Artystów Scen Polskich.

W dniach 17-18 kwietnia 2013 roku odbyło się w Radomiu posiedzenie Komisji Kultury Związku Miast Polskich. Gośćmi Komisji Kultury byli przedstawiciele Związku Artystów Scen Polskich, pan Olgierd Łukaszewicz, Prezes Zarządu ZASP oraz pan Maciej Pacuła, Doradca Programowy Zarządu ZASP. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy miejskich instytucji kultury z Radomia.

Członkowie Komisji pierwszego dnia spotkali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie mieli okazję zapoznać się z pracami nad digitalizacją zbiorów radomskich. Dyrektor Biblioteki zaprezentowała Radomską Bibliotekę Cyfrową, pracownię oraz serwerownię.

Następnie zostały przeprowadzone wybory uzupełniające na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji Kultury. W wyniku głosowania wybrano trzech Zastępców. Są to:

1) Pan Mirosław Mękarski, Z-ca Burmistrza Turku,

2) Pani Magdalena Szajder, Radna RM z Głowna,

3) Pani Ewa Młynarczyk, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie.

W drugim punkcie spraw bieżących został wyznaczony termin następnego spotkania Członków Komisji:

a) 17-18.06.2013 roku odbędzie się spotkanie w Warszawie, Komisja ma spotkać się ponownie z przedstawicielami ZASPu, posiedzenie Komisji odbywać ma się także na zaproszenie Dyrektora w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Podczas spotkania ma zostać m.in. omówiony raport „Strategia rozwoju muzealnictwa”.

b) Członkowie Komisji zostali także poinformowani o wyznaczonym terminie Forum Kultury, które odbędzie się 12-13 września br. w Gorzowie Wielkopolskim.

c) Zaproponowano także, aby jesienią odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Komisji Edukacji ZMP, w Bełchatowie – termin zostanie wyznaczony.

Pierwszego dnia Członkowie Komisji mieli okazję także obejrzeć Zespól Szkół Muzycznych, uczestniczyli w próbie radomskiej orkiestry kameralnej. Zaproszeni zostali także na spotkanie autorskie z pisarzem Zbigniewem Kruszyńskim.

Drugiego dnia posiedzenie Komisji odbywało się w budynku Teatru Powszechnego w Radomiu. Pierwsze dwie godziny zostały zarezerwowane dla Pana Macieja Pacuły, Doradcy Programowego Zarządu ZASP, który omówił stan prac nad „społecznym porozumieniem w sprawie działalności teatrów, filharmonii, oper, orkiestr i innych instytucji kultury”. W niedługim czasie zostaną przesłane propozycje wypracowane przez ZASP wspólnie z organizacjami samorządowymi (Związek Gmin Wiejskich, Związek Województw, Unia Metropolii, Związek Powiatów Polskich) tak aby Członkowie Komisji Kultury mogli się z nimi zapoznać i zaopiniować je.

Członkowie Komisji uczestniczyli także w wykładzie pana Zbigniewa Rybki, Dyrektora Teatru Powszechnego na temat funkcjonowania teatru, zwiedzili teatr oraz obejrzeli spektakl „Zbrodnia i kara”.

Sporządziła

S.Kluczyńska, Biuro ZMP