W dniach 21-22 maja 2014 roku w Kielcach odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Kultury ZMP.

Pierwszego dnia podczas spotkania zaprezentowany został Program Kreatywna Europa. Jest to program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany w latach 2014-2020 i będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, KULTURA i część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. (http://www.kreatywna-europa.eu/). Program ten zastąpi Program Kultura realizowany w latach 2007-2013, którego głównym celem było rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej.

Drugiego dnia Członkowie Komisji Kultury zapoznali się z informacją na temat stałej Konferencji „Muzeum i Samorząd Terytorialny”, zaproszeni zostali także na Kongres Regionów do Świdnicy, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca br., na którym przewidziane jest również seminarium w ramach ww. Konferencji oraz panele dotyczące zagadnień z zakresu kultury.

Członkowie Komisji wstępnie ustalili, iż ostatnie spotkanie w tej kadencji odbędzie się w Mielcu, w wstępny termin 8-9 października 2014 roku.

Sporządziła S. Kluczyńska, Biuro ZMP