W dniu 16 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się drugie spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej Związku Miast Polskich.

Na posiedzenie Komisji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Biura Polityki Lokalowej, Krajowej Rady Komorniczej oraz Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Głównymi tematami dyskusji były:

- ostatnia nowelizacja z dnia 31.08.2011 r. ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (art. 1046).

- projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo wydanie nieruchomości.

- zmiany ustawy z dnia 12.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.).


Ewa Ziółkowska