W dniu 12 czerwca 2013 roku w Świdnicy, podczas IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów, odbyło się kolejne spotkanie członków Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Przestrzennej.

Obrady prowadził pan Marek Goczyński – przewodniczący Komisji. Głównym tematem spotkania było omówienie wniosku Stowarzyszenia „Zachodniopomorskich Tebeesów” do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego w sprawie społecznego budownictwa czynszowego. Przewodniczący Komisji przedstawił podstawowe założenia wniosku Stowarzyszenia i jednocześnie uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian ustawowych postulowanych przez Zachodniopomorskie Tebeesy.

W dyskusji zabrał głos pan Andrzej Lorek – Dyrektor Bytomskich Mieszkań, który przedstawił krótką historię TBS-ów, dzięki którym powstają nowe mieszkania na wynajem. Podkreślił, że TBS-y są ważnym podmiotem zajmującym się wynajmem lokali mieszkalnych o umiarkowanych czynszach.

Brak wsparcia ze strony budżetu państwa, znacznie ograniczy bardzo ważną działalność TBS w realizacji polityki mieszkaniowej dotyczącej osób o średnich dochodach.

Pani Ewa Bartosik sekretarz Komisji podkreśliła, że ważnym postulatem jest, by poszerzyć krąg beneficjentów Funduszu Dopłat o komunalne spółki prawa handlowego zajmujące się gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem.

Członkowie Komisji poparli wniosek Stowarzyszenia Zachodniopomorskich Tebeesów w sprawie społecznego budownictwa czynszowego zastrzeżeniem, że nie powinien on obejmować deweloperów.

Członkowie Komisji wyrazili zaniepokojenie brakiem dalszy prac legislacyjnych nad projektem założeń z dnia 2 października 2012 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Kolejne spotkanie członków Komisji zostało zaplanowane na dzień 4 lipca 2013 roku w Szczecinie.

Ewa Ziółkowska