Projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany był tematem posiedzenia Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP w Warszawie 26 października 2016 roku.

W dniu 26 października 2016 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP. Poświęcone było w całości projektowi ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlanego. Uczestników spotkania powitał Roman Rohaczyński, Przewodniczący Komisji. W posiedzeniu, oprócz członków Komisji, wziął udział Wiesław Potrapeluk, Geodeta Powiatowy Starostwa w Przasnyszu. Dyskusja nad projektem ustawy doprowadziła do wypracowania stanowiska, w którym zawarto uwagi i postulaty zgłoszone przez uczestników spotkania (załącznik 1).

Paweł Krawczyk