W dniu 8 marca 2013 roku w Warszawie odbyło się trzecie w tej kadencji posiedzenie Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZMP.

W związku z odwołaniem Wojciecha Dyakowskiego z prac w Komisji Geodezji i Infrastruktury Informacji Przestrzennej dokonany został wybór nowego przewodniczącego, którym został Roman Rohaczyński, naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Katowice, dotychczasowy zastępca przewodniczącego Komisji. Przeprowadzono także wybory uzupełniające do prezydium Komisji na stanowisko zastępcy przewodniczącego, którym został Andrzej Krygier, dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. W prezydium Komisji są także wybrani na poprzednich spotkaniach zastępcy przewodniczącego: Alicja Kulka, zastępca prezydenta Miasta Tychy ds. Gospodarki Przestrzennej i Tomasz Myśliński, dyrektor Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy oraz sekretarz Komisji – Agata Milkiewicz, kierownik w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie.

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat spraw organizacyjnych, ostatnich zmian w przepisach oraz aktualnej sytuacji w geodezji.

Paweł Krawczyk