Do aktualnego stanu zapowiadanych przez MEN zmian w oświacie odnieśli się członkowie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich podczas spotkania w Mielnie14-16 września 2016 roku.

W dniach 14-16 września w Mielnie spotkali się po raz kolejny w tym roku członkowie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

Członków Komisji powitał Prezydent Koszalina Piotr Jedliński oraz Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Krzysztofa Stobieckiego, Dyrektora Wydziału Edukacji UM w Koszalinie „Koszalińska oświata w dobie wyzwań związanych z reformą systemu edukacji” Następnie Joanna Piotrkowska-Ciechomska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia przedstawiła „Współpracę samorządu koszalińskiego z pracodawcami w zakresie realizacji podstawy programowej szkolnictwa zawodowego”.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja prof. Antoniego Jeżowskiego oraz Szymona Więsława „Jak zapewnić wsparcie dla rozwoju oświaty w małych miastach i miasto-gminach”. Druga część posiedzenia została poświęcona omówieniu sytuacji jednostek samorządu terytorialnego po zapowiedzianej przez Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej zmian w systemie edukacji. Po dyskusji zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich odnoszące się do aktualnego stanu zmian w oświacie. Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: druga połowa listopada 2016 roku w Łodzi.