Minister Krystyna Szumilas - gościem Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.

W dniach 3-4 marca 2016 roku w Dąbrowie Górniczej, podczas XXXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie gościa Komisji – Minister Krystyny Szumilas. Głównym tematem obrad i dyskusji były dwa tematy: przywrócenie realizacji obowiązku szkolnego od 7 lat oraz likwidacja szkół gimnazjalnych.
Członkowie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich zaapelowali o konieczności konsultowania projektowanych zmian w tak ważnej sferze działalności państwa, jaką stanowi
system edukacji.
Zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, które przedstawiono w drugim dniu obrad delegatów Zgromadzenia Ogólnego ZMP.
Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: 19-20 maja 2016 roku w Zabrzu.


Ewa
Ziółkowska