Od 5 do 7 września br. w Janowie Podlaskim odbędzie się jedno z najbardziej liczących się wydarzeń w Polsce poświęconych gospodarce odpadami - konferencja pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami”.

W dniach od 5 do 7 września br. region Białej Podlaskiej stanie się centralnym punktem na mapie Polski dla profesjonalistów działających w branży odpadowej. W tym czasie bowiem w Janowie Podlaskim odbędzie się jedno z najbardziej liczących się wydarzeń w Polsce poświęconych gospodarce odpadami. Wybór regionu przez firmę Abrys, organizatora konferencji, nie jest przypadkowy, bowiem ten piękny obszar odegra podczas konferencji ważną rolę.

Konferencja pt. „Kompleksowa gospodarka odpadami” odbywa się już od ponad 20 lat i jest jednym z najbardziej liczących się wydarzeń poświęconych aktualnym tematom (problemom) branży odpadowej. Każdego roku biorą w nim udział przedstawiciele zakładów gospodarowania odpadów, samorządów, firm dostarczających technologie, naukowców zajmujących się tematyką wydarzenia. Tylko w ubiegłym roku konferencja gościła ok. 250 uczestników. Na bogaty program konferencji składają się liczne wystąpienia profesjonalistów, dyskusje oraz wyjazd studyjny, umożliwiający uczestnikom poznanie działalności wybranego zakładu. Spotkanie to każdego roku odbywa się w innym miejscu, które zawsze jest starannie wybrane przez organizatorów, tak by pokazać najlepsze praktyki i technologie w branży odpadowej.

W tym roku organizatorzy uznali, że najciekawszym miejscem na organizację konferencji będzie region Białej Podlaskiej, który może pochwalić się również dobrze zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz prężnie działającym Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” oraz Zakładem Zagospodarowania Odpadów. Konferencja zostanie otwarta przez przedstawicieli władz miasta Białej Podlaskiej, bowiem Prezydent Miasta objął wydarzenie patronatem honorowym.

Drugiego dnia konferencji Gabriela Janicka z Urzędu Miasta Białej Podlaskiej zaprezentuje „Kompleksowo zorganizowany system gospodarki odpadami dla regionu Białej Podlaskiej”, natomiast Janusz Bystrzyński z Bielskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” przedstawi referat pt. „Zakład zagospodarowania odpadów i jego rola w ramach tworzonego projektu EkoCity”. ZZO w Białej Podlaskiej, ale także PSZOK zarządzany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” będą gościć uczestników konferencji w ramach wyjazdu studyjnego trzeciego dnia konferencji.

Merytoryczna wartość spotkań zostanie dopełniona pobytem uczestników w hotelu Zamek Biskupi z licznymi atrakcjami oraz zwiedzaniem zespołu zamkowego Radziwiłłów w mieści Białą Podlaska.

Konferencja została objęta patronatem branżowych instytucji takich jak: Rada RIPOK, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast.