Komitet Regionów UE jest przeciwny cięciom budżetu w obszarach - polityka spójności i rozwój obszarów wiejskich. Popiera postulat Parlamentu Europejskiego, aby zwiększyć budżet na lata 2021-2027.

Komitet Regionów Unii Europejskiej jest przeciwny cięciom budżetu w takich obszarach, jak polityka spójności i rozwój obszarów wiejskich. Popiera postulat Parlamentu Europejskiego, by zwiększyć budżet UE na lata 2021-2027.

Zasiadający w Komitecie Regionów samorządowcy z zadowoleniem przyjęli stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Bez cięć dla Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej.

To stanowisko zakłada zwiększenie budżetu (do poziomu 1,3 proc. dochodu narodowego krajów członkowskich) oraz utrzymanie dotychczasowej rangi i skali polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Określa też nowe sposoby finansowania unijnych inwestycji. Poparcie Komitetu Regionów zwiększa szanse na to, że te propozycje zostaną przyjęte (muszą je bowiem jednomyślnie zaakceptować wszystkie państwa członkowskie).

„Głosowanie Parlamentu Europejskiego jest dobrą wiadomością dla regionów, miast i wszystkich obywateli, dlatego niezwykle ważne jest, aby Parlament dołożył wszelkich starań, aby zapewnić UE odpowiednie środki, aby sprostać wyzwaniom kolejnej dekady” – powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz.

Po przedstawieniu wniosków Komisji Europejskiej dotyczących budżetu UE na lata 2021 2027,przedstawiciele Komitetu Regionów zintensyfikowali współpracę ze sprawozdawcami parlamentu, aby zapewnić uwzględnienie głosu lokalnych społeczności europejskich w decyzjach dotyczących przyszłości UE. Komitet walczy o to, by nie doszło do proponowanych przez KE cięć w kluczowych politykach, takich jak spójność i rozwój obszarów wiejskich. Jednocześnie lokalni liderzy pracują nad poprawą wpływu UE na takie obszary, jak innowacje, walka ze zmianami klimatu, transformacja energetyczna i integracja migrantów, poprzez zwiększenie zaangażowania lokalnych podmiotów i wspieranie lokalnych inicjatyw.

„Zaprezentowane stanowisko Parlamentu Europejskiego ma kluczowe znaczenie i jest dobrym głosem w trwającej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej” – ocenił Marek Woźniak, przewodniczący polskiej delegacji w KR. „Realizacja wspólnych celów i polityk UE będzie możliwa tylko dzięki mądrym i przemyślanym decyzjom, które muszą zostać podjęte jak najszybciej. Pozwoli to na zapewnienie stabilnych i elastycznych ram finansowania umożliwiających osiąganie trwałych efektów rozwojowych” – dodał Marek Woźniak.

Autor: EurActiv.pl