Informacja z posiedzenia Komisji Konkursowej na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie EE lub wykorzystania OZE.

W dniu 6 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, w skład której weszli przedstawiciele Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Związku Miast Polskich. W spotkaniu wzięli udział także niezależni eksperci konkursu.

Do Konkursu, przeprowadzanego w ramach projektu parasolowego „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu”, zgłoszonych zostało 20 projektów przez 19 jednostek samorządu gminnego. Komisja, po zapoznaniu się z ocenami ekspertów, do finału zakwalifikowała wszystkie zgłoszone projekty (lista poniżej).

Serdecznie gratulujemy!

1. Bielsko-Biała - Budowa ośrodka szkoleniowo-badawczego w zakresie odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego w Bielsku-Białej

2. Bydgoszcz - Laboratoria Czystej Energii

3. Dąbrowa Górnicza - Instalacja kolektorów słonecznych na Gimnazjum nr 4 w Dąbrowie Górniczej

4. Jasło - Laboratorium OZE i Efektywności Energetycznej

5. Jasło - Monitoring zużycia czynników energetycznych przez jst

6. Lublin - Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła

7. Milanówek - Polsko-norweska wymiana dobrych praktyk

8. Nowy Sącz - Wykorzystanie Innowacyjnych Technologii Izolacyjnych w Celu Zwiększenia Efektywności Energetycznej w Zabytkowym Ratuszu Miejskim w Nowym Sączu

9. Pałecznica - Inteligentny Dom w Inteligentnej Wiosce

10. Piaseczno - Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wraz z Bazą Danych obiektów w gminie Piaseczno

11. Płońsk - Płońsk - w stronę miasta zeroemisyjnego

12. Raciechowice - Montaż pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowoltaicznych w wybranych budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Raciechowice

13. Rumia - Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi

14. Rzezawa - Ekologiczne punkty oświetleniowe zasilane energią odnawialną w Gminie Rzezawa

15. Słupsk - Słupskie instytucje na rzecz poszanowania energii

16. Sopot - Kompleksowe analizy i badania rynku związane z przygotowaniem i wdrożeniem pilotażowego projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie, realizowanego z formule ESCO w Sopocie

17. Sosnowiec - Opracowanie dokumentacji inwentaryzacji oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach wielorodzinnych w Sosnowcu w celu ich przyszłej wymiany na energooszczędne z czujnikiem ruchu

18. Sztum - Blisko zero emisyjne budynki mieszkalne. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy zaangażowaniu mieszkańców z zastosowaniem innowacyjnych instalacji OŹE.

19. Żory - Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

20. Żyraków - Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci